E-learning w dobie pandemii: jak radzą sobie nauczyciele i uczniowie

Pandemia COVID-19 wymusiła na wielu szkołach i uczelniach przeniesienie zajęć do wymiaru cyfrowego. Edukacja zdalna zmusiła nauczycieli i uczniów do kreowania zupełnie nowej rzeczywistości, pełnej wyzwań i trudności. Oto kilka refleksji i wniosków wyniesionych z doświadczeń e-learningowych.

Rozwój umiejętności cyfrowych

Niemalże natychmiast po przeniesieniu zajęć na platformy internetowe zaobserwowano jeden z pierwszych problemów – znaczna część nauczycieli nie była na bieżąco z technologiami informatycznymi, a samodzielne nauczanie ich tych kompetencji stanowiło jedno z głównych wyzwań. Z drugiej strony wiele z nich podjęło się tego zadania bez zastrzeżeń i dziś swobodnie porusza się w wirtualnej rzeczywistości. Nauka zdalna zmusiła nauczycieli również do zgłębiania różnych narzędzi cyfrowych, takich jak videokonferencje czy aplikacje edukacyjne.

Nieregularność kontaktu z nauczycielem

E-learning przyniósł ze sobą naturalnie mniejszą ilość czasu, w którym nauczyciel miał bezpośredni kontakt z uczniem. Wszystko związane było z faktem, że nauczyciel nie miał dostępu do niemalże każdego ucznia na każdej lekcji, jak miał to w szkole tradycyjnej. Mimo, że wiele szkół zrezygnowało z godzin sztywnych i wprowadziło opcjonalne konsultacje i rozmowy, to problem nie całkowicie zniknął. Nauczyciele musieli znaleźć nowe sposoby interakcji z uczniami, np. po prostu poprzez więcej indywidualnych wiadomości czy odwołanych spotkań.

Brak motywacji

Pobyt w czterech ścianach, sama edukacja za pomocą laptopa, znacznie mniejsza ilość wrażeń sensorycznych oraz brak bezpośredniej kontaktu ze szkołą, często wpływały negatywnie na motywację uczniów. Dodatkowo czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja w kraju, kłopoty zdrowotne i wyzwania emocjonalne, powodowały, że nauka często była na samym końcu listy ich priorytetów. Nauczyciele musieli znaleźć sposoby na zachęcanie uczniów do edukacji, wprowadzać różnego rodzaju ćwiczenia, zwiększać aktywność na platformach edukacyjnych, np. poprzez dyskusje czy quizy.

Zmniejszenie różnic między uczniami

Jednym z pozytywnych aspektów edukacji online była zniwelowanie różnic między uczniami. Cyfrowy świat nie był już miejscem, w którym wyznacznikiem były pieniądze czy status społeczny. Zajęcia były otwarte dla wszystkich, a jedynym wymaganiem było posiadanie dostępu do internetu. Dzięki temu edukacja stawała się bardziej dostępna i równa, a różnice między uczniami zaczynały zanikać.

Tworzenie projektów w grupie

Nawet pomimo ograniczonego kontaktu z nauczycielem, wiele szkół próbowało stworzyć różnego rodzaju projekty grupowe, które pomagały uczniom we wzajemnej motywacji i poprawie umiejętności. Wiele z takich działań stanowiło swoisty klucz do udanej edukacji na odległość. Całe krwawice przed komputerami, refleksje, co zrobiło się źle, co należy zmienić, współpraca i zrozumienie – to wszystko zbudowalo bardzo cenną resztę, której skutki pomimo końca pandemii, staną się przydatnym składnikiem edukacji w naszej rzeczywistości.