Energia to jeden z kluczowych sektorów gospodarki każdego kraju. Rosnący popyt na energię, z jednej strony, a z drugiej strony rosnące obawy związane z globalnym ociepleniem sprawiają, że coraz więcej uwagi skupia się na poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii. Wzrasta też zainteresowanie inwestorów inwestycjami w technologie energetyczne. Czy inwestycje w ten sektor przynoszą zyski? Jakie są perspektywy i wpływ na środowisko?

1. Technologie energetyczne – co to takiego?
Technologie energetyczne to szerokie spektrum rozwiązań, które mogą zapewnić dostęp do energii. Wśród nich znajdują się m.in.: elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, elektrownie biopaliwowe, elektrownie geotermalne, elektrownie jądrowe oraz elektrownie wodne. Każda z tych technologii ma swoje cechy, wady i zalety.

2. Perspektywy i zyski
Inwestycje w technologie energetyczne to nowoczesna i przyszłościowa gałąź gospodarki. Z jednej strony, zapewniają dostęp do energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej, z drugiej strony, przynoszą zyski dla inwestorów. W ostatnich latach inwestycje w odnawialne źródła energii rosną w tempie przeszło 20 proc. rocznie. Szacuje się, że zainstalowane moce elektrowni wiatrowych i słonecznych w Europie, Ameryce Północnej i Azji wyniosą łącznie ok. 1,6 TW, a inwestycje osiągną wartość ok. 250 mld USD w ciągu najbliższych 10 lat. W Polsce z kolei, według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), do 2050 r. wartość inwestycji w sektorze OZE może przekroczyć 190 mld zł.

3. Wpływ na środowisko
Chociaż inwestycje w technologie energetyczne w większości przypadków są pozytywnie odbierane ze względu na ich zielony charakter, to jednak istnieje kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, w przypadku elektrowni wiatrowych i słonecznych, trzeba brać pod uwagę koszty produkcji i utylizacji urządzeń. Inwestycje w niektóre źródła energii mogą przyczynić się do degradacji środowiska naturalnego (np. w przypadku elektrowni wodnych), a także generować hałas czy drgania gruntu.

4. Najważniejsze trendy w branży
W dzisiejszych czasach rozwój technologiczny pcha innowacje związane z energetyką, w tym głównie z technologiami sieciowymi, magazynowaniem energii i efektywnym zarządzaniem nią. Innym trendy są między innymi:
– rozwój energetyki jądrowej,
– wykorzystanie wodnika jako nośnika energii,
– stosowanie systemów oczyszczania powietrza w elektrowniach węglowych,
– wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji wodoru,
– rozwój samochodów elektrycznych i hybrydowych.

5. Podsumowanie
Inwestycje w technologie energetyczne to bardzo perspektywiczna gałąź gospodarki. Wymaga jednak podejścia zrównoważonego, opartego na analizie korzyści i kosztów dla środowiska. Cieszące się największym powodzeniem są obecnie projekty związane z energetyką wiatrową i słoneczną, a także inwestycje w elektrownie geotermalne i biopaliwowe. Inwestycje te pomagają w walce z globalnym ociepleniem i przyczyniają się do budowania bardziej zrównoważonej gospodarki.