Technologie paliw alternatywnych: od biopaliw do wodoru jako nośnika energii

Współcześnie jesteśmy świadkami kryzysu klimatycznego, który wymaga podjęcia natychmiastowych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym z kluczowych aspektów walki z tym zjawiskiem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z sektora transportowego, który jest jednym z największych źródeł emisji w skali światowej. W świetle tego problemu, rozwijane są technologie paliw alternatywnych, które mają na celu zastąpienie tradycyjnych paliw kopalnych.

Biopaliwa

Jednym z pierwszych alternatywnych źródeł energii, które pojawiło się na rynku, są biopaliwa. Są to paliwa, które powstają w wyniku przetwarzania biomasy, czyli roślin, alg i odpadów organicznych. Ich zaletą jest to, że podczas spalania emitują one mniej gazów cieplarnianych niż tradycyjne paliwa kopalne. Biopaliwa można podzielić na biopaliwa pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Biopaliwa pierwszej generacji produkowane są z surowców spożywczych, takich jak zboże czy cukier, co może prowadzić do rywalizacji o zasoby żywnościowe. Biopaliwa drugiej generacji produkowane są z odpadów rolniczych i leśnych, a biopaliwa trzeciej generacji z mikroorganizmów i glonów.

Elektromobilność

W dzisiejszych czasach duże znaczenie ma elektromobilność, czyli samochody napędzane energią elektryczną. Podczas jazdy nie emitują one bezpośrednio żadnych gazów cieplarnianych, ale ich ekologiczność zależy od tego, skąd pochodzi ta energia. W Polsce wciąż dominuje energia z węgla i w takim przypadku elektromobilność może być mniej ekologiczna niż np. samochody na biopaliwa. Systemy zasilania pojazdów elektrycznych można podzielić na systemy bateryjne i zasilające wodorem.

Wodór

Kolejną technologią, która staje się coraz bardziej popularna, jest wodór jako nośnik energii. Wodór może być wytwarzany na wiele sposobów, włącznie z metodami użycia energii odnawialnej. Do jego zalet należy to, że podczas spalania powstaje tylko para wodna, a jego wykorzystanie jako nośnika energii pozwala na uniezależnienie się od paliw kopalnych.

Podsumowanie

Technologie paliw alternatywnych są kluczowe w walce z kryzysem klimatycznym. Biopaliwa, elektromobilność i wodór to tylko niektóre z alternatywnych źródeł energii, które w niedalekiej przyszłości będą niewątpliwie coraz bardziej popularne. Ich rozwój ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza. Warto zastanowić się nad swoimi wyborami, jeśli chodzi o transport, i wybierać rozwiązania przyjazne dla środowiska.

Źródła:
1. https://www.iea.org/reports/renewables-2019
2. https://www.autofuture.pl/elektromobilnosc-jak-dziala-i-czym-jest/
3. https://www.niebezpiecznik.pl/elektromobilnosc-w-polsce/
4. https://www.pwea.pl/7493-wodor-emisja-zero.html
5. https://www.gov.pl/web/gornictwo-i-energetyka/hydrogen-strategy-for-poland