Aby zostać mistrzem szybkiego pisania trzeba przede wszystkim skupić się na systematycznych ćwiczeniach. Nie jest to jednak jedyny warunek. Według trenerów, którzy pomagają w nauce, bezwzrokowe pisanie na klawiaturze jest możliwe jedynie rozpoczniemy nasz kurs od podstawowych kwestii, do których najprawdopodobniej wcześniej nie przywiązywaliśmy zbyt dużej wagi. Okazuje się bowiem, że już samo ułożenie rąk może mieć znaczący wpływ na naszą szybkość i to właśnie ta kwestia jest poruszana już na samym początku wszystkich kursów szybkiego pisania. Złe ułożenie rąk powoduje, że nie jesteśmy w stanie optymalnie wykorzystać możliwości dziesięciu palców prześlizgujących się po naszej klawiaturze i potrzebujemy w trakcie pisania więcej czasu na zastanowienie.

Znajomość klawiatury

Podobne utrudnienia wynikają z braku znajomości klawiatury i rozmieszczenia poszczególnych liter. Jeżeli dodamy do tego szereg skrótów, np. tych umożliwiających posługiwanie się znakami diakrytycznymi lub dużą literą, to okazuje się, że brak tak podstawowej wiedzy może solidnie wpłynąć na wydłużenie czasu pracy. Znajomość klawiatury oraz ułożenie dłoni są wobec tego absolutną podstawą, której należy się nauczyć, nawet jeżeli wiąże się to z rezygnacją z pielęgnowanych przez lata nawyków. Następnie kursy oferują monitorowane testy, podczas których przepisujemy fragmenty rozmaitych tekstów lub dzieł literackich, co pomaga nam opanować klawiaturę niezależnie od zasobu słów – nawet tego urozmaiconego o archaizmy lub słowa zaczerpnięte z języków obcych.